KBO Bergeijk

KBO Luyksgestel

KBO Riethoven

KBO Westerhoven

Home

De kring KBO Bergeijk wordt gevormd door de 4 KBO afdelingen die in de gemeente Bergeijk actief zijn. De afdelingen hebben samen ca. 1700 leden.

Het bestuur van de kring bestaat uit 2 vertegenwoordigers van elk afdelingsbestuur. Daarnaast is er een kringraad. Deze wordt gevormd door alle bestuursleden van de vier afdelingen.

Het kringbestuur is de belangrijkste schakel tussen enerzijds het bestuur van KBO Brabant en anderzijds de vier afdelingen binnen de gemeente Bergeijk.
Verder wordt er door de afdelingen samengewerkt bij activiteiten waaraan alle afdelingen kunnen deelnemen zoals b.v. meer bewegen voor ouderen, de culturele dag, Belastingservice, e.d.

De kring en onderliggende afdelingen zetten zich ervoor in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Daarmee draagt de kring Bergeijk op een positieve manier bij aan de leefbaarheid van wijken en dorpen in de gemeente .

De kring Bergeijk is daartoe vertegenwoordigd in de volgende gemeentelijke overlegorganen:

– Platform informele zorg
– Stuurgroep zorg en welzijn
– Stuurgroep dementievriendelijke gemeente