KBO Bergeijk

KBO Luyksgestel

KBO Riethoven

KBO Westerhoven

Belastingservice

Project Belastingservice

Doelstelling van het project is om senioren te stimuleren meer gebruik te maken van teruggavenmogelijkheden van teveel betaalde belasting. Via het project worden bestaande belasting invulhulpen ondersteund en bijgeschoold en nieuwe hulpen opgeleid.
Voor meer informatie over het project Belastingservice kunt u contact opnemen met

de heer Wim Kop, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres wkop@kbo-brabant.nl.