KBO Bergeijk

KBO Luyksgestel

KBO Riethoven

KBO Westerhoven

Bestuur KBO Kring Gemeente Bergeijk

Bestuur KBO-kring Gemeente Bergeijk

Gevestigd: Eerselsedijk 4, 5571 CM  Bergeijk.   KvK nr. 64677419

Secretariaat:
Meanderstraat 30,
5563 BL  Westerhoven
Tel. 040-2041359 en 06-10912415
e-mail: kbokringbergeijk@gmail.com

IBAN-rek.nr.: NL80 RABO 0308 1086 39
IBAN-rek.nr. inzake MBvO : NL43 RABO 0130 6097 81

Samenstelling dagelijks bestuur.

Voorzitter:
Wim (W.P.K.) Burgmans.
Eerselsedijk 33
5571 CL Bergeijk
Tel. 06-53245716
e-mail winmburgmans@planet.nl

Secretaris:
Mieke (M.J.) Roijackers-Smolders
Meanderstraat 30
5563 BL  Westerhoven
Tel. 040-2041359 of 06-10912415
e-mail: miekeroijackers1@hotmail.com

Penningmeester:
Jan (J.) Geel
Voorthof 19
5561 BE  Riethoven
Tel. 040-3688436
e-mail: jgeel@planet.nl

Overige bestuursleden:
Maria (M.R.) Kolen-Kuijpers
Molenakkers 19 F
5571 LB  Bergeijk
Tel. 0497-571972 of 06-53304125
e-mail: kolen178@planet.nl

Nel (P.M.) Theuws-Hoeks
Neerrijt 22
5575 CB  Luyksgestel
Tel. 0497-541277
e-mail: nel.theuws@zonnet.nl

Wim (W.J.) Kuijpers
Boogerd 30
5575 AK  Luyksgestel
Tel. 0497-542238 of 06-54337523
e-mail: wjkuijpers@kpnmail.nl

Riek (H.M.) Habraken-van der Heijden
Schoolstraat 19
5561 AH  Riethoven
Tel. 040-2040106
e-mail: jgachabraken@hetnet.nl

Frans (F.J.) van Kruijsdijk
Beukenlaan 18
5563 AT  Westerhoven
Tel. 040-2018369
e-mail: f.kruijsdijk@hotmail.com