KBO Luyksgestel

KBO Riethoven

KBO Westerhoven

Nieuws Riethoven

RIETHOVEN KOM BIJ ONS
www.kboriethoven.nl info@kboriethoven.nl bottram@kpnplanet .nl
Secr. Trees Bottram Boshovensestraat 4 tel.040-2013275

Activiteiten in april.
Woensdag 5 april 9.30 u. opfriscursus verkeer, ook voor fietsers.
18.00 u. Samen Eten
Dinsdag 11 april 13.30 u. samen kienen
Woensdag 12 april 13.15 u. start van de wekelijkse fiets tocht.

Opgeven is niet nodig, iedereen die op woensdag 12 april. om 13.15 uur bij De Hofstek aanwezig is kan mee fietsen. (ook niet leden).
Ongeveer 16.30 uur hopen we weer in Riethoven te zijn. Voor de veiligheid graag een hesje dragen!
We hopen op een grote opkomst en mooi weer.
Tel. Van Toon 0629465519
Namens KBO Toon ven Bakel en An Cremers.

Woensdag 12 april 19.30 Lezing over de Kelten in de Hofstek
Woensdag 12 april 14.00 tot 15.00u. opgeven en betalen voor de dagtocht naar Oudenaarde.
U mag zich ook opgeven via bankrekening NL77RABO 0143804758 graag uw naam en reis vermelden.

Uitnodiging. Nieuwe woningen in Riethoven!
Er is behoefte aan nieuwe woningen in Riethoven, dat bleek heel duidelijk uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Zorg in eigen Dorp in 2015 heeft uitgevoerd en ook uit allerlei gesprekken en bijeenkomsten die daarna hebben plaats gevonden. Met name voor starters, senioren en inwoners met een beperking zijn nu te weinig woningen.  Het lijkt er nu op dat het inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) de gewenste mogelijkheden hiervoor biedt. De werkgroep Zorg in Eigen Dorp, gemeente Bergeijk, Keersop Project Ontwikkeling, van Santvoort Bouw BV en Woningstichting De Zaligheden hebben de handen ineen geslagen en willen dat gebied daarvoor ontwikkelen. Op woensdag 12 april, om 20.00 uur wordt in de Rietstek een participatieavond gehouden. De inbreng van de inwoners van Riethoven , omwonenden, belangstellenden, doelgroepen en toekomstige bewoners is daarbij van groot belang.  Er ligt momenteel nog geen concreet plan . Er is nu volop gelegenheid tot inspraak. Participatie aan de voorzijde!
Werkgroep Zorg in eigen Dorp
Maandag 17 april 14.00 u. De Zoete Inval (tweede paasdag)
Dinsdag 18 april 19.30 u. in de Hofstek

Voorlichting over levenseinde/ wilsverklaring
Eind januari organiseerde het KBO een lezing over het testament en het levenstestament.
Als vervolg hierop organiseren we een avond over vragen die spelen rondom het levenseinde.
Heeft u wel eens nagedacht over een wilsverklaring? Hoe kan de zorg er in de laatste levensfase uitzien? Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie ?
Deze onderwerpen worden door de huisartsen van het Gezondheidscentrum Riethoven (dokter Schellekens en dokter van der Sluijs) besproken tijdens de volgende KBO avond. Tijdens de avond is het mogelijk uw vragen schriftelijk of mondeling te stellen. Wanneer u dat wilt kunt u, tot 11 april, uw vragen in een gesloten envelop afgeven bij de Huisartspraktijk Schoolstraat 2 in Riethoven. U kunt de vragen ook mailen naar de huisartspraktijk: info@gcriethoven.nl. Zo kunnen de huisartsen uw vragen meenemen bij de voorbereiding van de avond.
Wilt u alvast meer lezen over het onderwerp ? Kijk dan op thuisarts.nl, zoekterm: levenseinde.
Datum: dinsdag 18 april 2017, plaats: de Hofstek, aanvang: 19.30 uur.
De toegang is gratis.

Woensdag 19 april 13.15 u. samen fietsen
Dinsdag 25 april !9.30 u. rikken en jokeren
Woensdag 26 april 13.15 u. samen fietsen
Zondag 30 april 14.00 u. De Zoete Inval

Rabobank clubkas campagne
We hebben ons als KBO Riethoven aan gemeld bij de Rabobank De Kempen voor de clubkas campagne met de argumentatie van een middagje uit voor minder validen en ouderen 80⁺, evenementen en creativiteits/spelletjes middagen in het kader van bestrijding van de eenzaamheid. Dit is door de Rabobank geaccepteerd en doen wij dus mee voor de clubkas.
Leden van de Rabobank De Kempen kunnen in de periode van 6 t/m 30 april 2017 hun stem uitbrengen op de verenigingen die zij een warm hart toedragen.
Ieder lid heeft 5 stemmen waarvan maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Iedere stem levert geld op.
Dus stem op KBO Riethoven opdat wij al onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren.
Al onze aktiviteiten vinden plaats in of bij De Hofstek.
Woensdag 3 mei 18.00 u. Samen Eten.

“SAMEN ETEN BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR”

De KBO nodigt alle ouderen van Riethoven uit, om lekker samen te eten en wel op woensdag 3 mei om 18.00 u. in de Hofstek.
———————————————————————————————————
Ja, ik kom/komen met ……..personen O vegetarisch
Naam: …………………………………………………………
Opgeven vóór 29 april bij:
Clazien Das, Aan de Schutsboom 3, tel. 040-2014701
Trees Bottram, tel. 040-2013275 of mail bottram@kpnplanet.nl
De Hofstek (brievenbus bij de ingang)
*) Als u zich heeft aangemeld, rekenen wij op uw betaling.
Betaling van €12.00 bij binnenkomst in de Hofstek