Over ons

De kring KBO Groot Bergeijk vertegenwoordig 6 zelfstandige afdelingen met in totaal ongeveer 1800 leden.

Het kringbestuur is de belangrijkste schakel tussen enerzijds het bestuur van KBO Brabant en anderzijds de 6 afdelingen binnen groot Bergeijk.

De kring en onderliggende afdelingen zetten zich ervoor in dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving, bevordert de onderlinge sociale contacten en levert positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van ouderen. Daarmee draagt de kring Groot Bergeijk op een positieve manier bij aan de leefbaarheid van wijken, dorpen en de gemeente .

De kring Groot Bergeijk is daartoe vertegenwoordigd in de volgende gemeentelijke overlegorganen:

– Platform informele zorg
– Stuurgroep zorg en welzijn
– Stuurgroep dementievriendelijke gemeente