Lid worden

Nieuwsbrief

Bestuur

Activiteiten

Sociale kaart

Foto archief

KBO Riethoven

De Zoete Inval 

Op zondag 26 juli willen we weer starten met de zoete inval.
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.00 uur  en sluiten om 16.00 uur.
Samen gaan we in de Hofstek koffie drinken en daarna een advocaatje of een drankje.
Een gezellige middag om wat te kletsen! Iedereen is welkom.
Natuurlijk houden wij ons aan de RIVM maatregelen.
Als we ons niet goed voelen blijven we thuis.
Bij binnenkomst handen ontsmetten en afstand houden.
Zolang we met elkaar voorzichtig blijven gaat het ons lukken gezond te blijven.

Bestuur KBO Riethoven

Update Coronavirus

Bericht in verband met het Coronavirus.

Wij zijn KBO Riethoven en zijn opgericht op 3 april 1957.
We hebben 265 leden, het bestuur bestaat uit zeven leden.
Alle sociale en culturele activiteiten die georganiseerd worden,
vinden plaats in of vanuit de Hofstek.

Daarnaast organiseren we ook buitenactiviteiten zoals: fietsen, wandelen, jeu-de-boules, zwemmen en gymnastiek.

Kortom wij zijn een bruisende organisatie voor de senioren uit Riethoven.